Home Inloggen Aanmelden Meer informatie?
Voorwaarden
1. Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden door de beheerder(s) van deze website vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming zal uw agenda of kladblok niet publiekelijk geopenbaard worden. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit doorgestuurd of verkocht worden aan derden anders dan voor gebruik op deze website.
2. Aansprakelijkheid
De beheerder(s) is/zijn niet verantwoordelijke voor door gebruikers geplaatste informatie. De aansprakelijkheid van de door de gebruiker ingebrachte teksten, afbeeldingen, audio, video of andere vormen van content ligt dan ook geheel bij deze gebruiker. Voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze website, danwel van evt. gebreken kan/kunnen de beheerder(s) geen aansprakelijkheid aanvaarden.
3. Misbruik
Daar waar misbruik van de website wordt geconstateerd kan de betreffende gebruiker zonder verdere mededeling worden uitgesloten. Eventueel misbruik kan naast uitsluiting leiden tot juridische consequenties.
4. Wijzigingen
Deze voorwaarden kunnen ten alle tijde en zonder enige vooraankondiging gewijzigd worden. Gewijzigde voorwaarden zullen kenbaar worden gemaakt middels publicatie op deze website.